Понуда за е-маил маркетинг

-најефикасна алатка за освојување на пазарот

Освојте го пазарот во Македонија

Основен пакет

- Вашата понуда испратена до 20.000 компаниски емаил адреси од Македонија

- Вашата понуда испратена до 20.000 емаил адреси на физички лица од Македонија

- Вашата понуда испратена на повеќе од 40.000 емаил адреси од Македонија до 2 пати во месецот

Вкупно 7000 денари месечно

 

Про пакет

- Вашата понуда испратена до 50.000 компаниски емаил адреси од Македонија

- Вашата понуда испратена до 50.000 емаил адреси на физички лица од Македонија

- Вашата понуда испратена на повеќе од 100.000 емаил адреси од Македонија до 2 пати во месецот

Вкупно 12.000 денари месечно

 

Освојте го светскиот пазар

Основен пакет

- Вашата понуда испратена до 50.000 компаниски емаил адреси од целиот Свет

- Вашата понуда испратена до 50.000 емаил адреси на физички лица од целиот Свет

- Вашата понуда испратена на повеќе од 100.000 емаил адреси од целиот Свет до 2 пати во месецот

Вкупно 9.000 денари месечно

 

Про пакет

- Вашата понуда испратена до 150.000 компаниски емаил адреси од целиот Свет

- Вашата понуда испратена до 150.000 емаил адреси на физички лица од целиот Свет

- Вашата понуда испратена на повеќе од 300.000 емаил адреси од целиот Свет до 2 пати во месецот

Вкупно 15.000 денари месечно

 

 

ВРВ