Facebook Пакети!
 • Креирање на профил
 • Креирање на Fan Page
 • Објава на новости
 • Објава на вести
 • Објава на продукти
 • Објава на услуги
 • Организирање на наградни игри
 • Платена кампања

Компаниски Facebook Маркетинг

195евра за 6 месеци

 • до 3000 пријатели
 • Да
 • Дневно
 • Дневно
 • Дневно
 • Дневно
 • /
 • 300 евра месечно до над 100.000 корисници /прегледи

Професионален Facebook Маркетинг

130евра месечно

 • До 5000 пријатели
 • Да
 • Дневно на 5 профили со по 5.000 пријатели
 • Дневно на 5 профили со по 5.000 пријатели
 • Дневно на 5 профили со по 5.000 пријатели
 • Дневно на 5 профили со по 5.000 пријатели
 • Да
 • 300 евра месечно до над 100.000 корисници /прегледи
Објавата на профил има многукратно поголем ефект од објавата на Fan страна која има многу Like, според политиките на facebook, објавена информација на Fan страна може да биде видена од најмногу 5% од сите кои имаат кликнато Like на таа Fan страна или пак може да биде видена од повеќе facebook корисници единствено доколку некој од корисниците ја сподели објавата! Објавата на профил може да биде видена од сите пријатели на еден профил !

ВРВ