CHECK OUT THIS VIDEO

Thermostat

Инсталација на термостатот

New-Install

Во овој начин на инсталација, Netatmo релето се поврзува за Вашиот електричен котел и го контролира греењето.
Користи бежичен сигнал за поврзување со термостатот, на кое ја местите собната температура.
Netatmo релето користи Wi-Fi конекција со интернет и може далечински да се управува преку апликација.

Видео за инсталација
Сними упатсво за инсталација
Проверка на компитабилност

Промена на жичен термостат

replace

Во овој начин на инсталација, Netatmo Термостатот е монтиран на ѕид и се поврзува за Вашиот електричен котел преку старата електрична инсталација.
Netatmo Термостатот се поврзува со бежичен сигнал со Netatmo релето.
Netatmo релето користи Wi-Fi конекција со интернет и може далечински да се управува преку апликација.

Видео за инсталација
Сними упатсво за инсталација
Проверка на компитабилност

Промена на бежичен термостат

New-Install

Во овој начин на инсталација, Netatmo релето се поврзува за Вашиот електричен котел и го контролира греењето.
Користи бежичен сигнал за поврзување со термостатот, на кое ја местите собната температура.
Netatmo релето користи Wi-Fi конекција со интернет и може далечински да се управува преку апликација.

Видео за инсталација
Сними упатсво за инсталација
Проверка на компитабилност

ВРВ