Форма за web барање

Испратете ни ваше барање со пополнување на долунаведениот формулар

Required *


Информации:
 
Името не е внесено

 
Е-маилот не е внесен


Изберете една од понудените услуги:
  Изработка на нов уникатен веб сајт
  Редизајн на веќе изработен веб сајт
  Изработка на лого
  Изработка на банер
 
Услугата не е избрана


Каков тип на страна сакате?
 HTML
 FLASH
 PHP
 Незнам/не ми е битна технологијата


Содржина на сајтот:


Идеја и примери за изработка и изгледот на сајтот:


Додавање на нови содржини по изработката на сајтот:
 Содржините ќе бидат статични и нема да се менуваат / Самите ќе си продолжиме со менаџирање на сајтот и ќе си ги менуваме и додаваме содржините
 Сакам Кјуб Системи да продолжи со додавање и менување на содржините
 
Ажурирањето не е избрано


Рок на изработка:
  Изработката на сајтот е итна / рок од 7 дена
 Рокот на изработка може да биде стандарден - до 30 дена
 Рокот на изработка не е битен и може да биде подолг од 30 дена


Буџет за изработка на сајтот:
 18.000 - 26.000 денари
 30.000 - 70.000 денари
 по договор


  Refresh Captcha  
Кодот што го внесивте не е валиден!
   

Cube Newsletter