CUBE WM

wm3

Cube WM е алатка наменета за поедноставување на евиденцијата на барањата за добивање на дозволи како и самите дозволите за управување со отпад издадени од Министерството за животна средина и просторно планирање. Овде е овозможен брз и едноставен пристап до неопходните информации кои се однесуваат на поднесените барања и издадените дозволи.