Софтвер за ЕКТС евиденција и оценување

ekts software

Софтвер за евиденција и бодување на студенти според европски кредит трансфер систем (ЕКТС) за филозофски факултет